Effectif 2018 de l'équipe Giant Cycling Team

Effectif 2018 de l'équipe Giant Cycling Team

CHEN Zhiwen 29.10.1998 CHN
DENG Penghai 26.04.1998 CHN
GU Tianhao 04.09.1996 CHN
JIABAO Li 12.12.1998 CHN
LI Jinsong 26.04.1997 CHN
LI Xiangyuan 03.05.1995 CHN
LIU Haiwang 23.11.1995 CHN
MANDUO Liu 12.04.1998 CHN
SHI Hang 21.06.1998 CHN
XU Zhaoliang 06.06.1998 CHN
ZHI Tianxiang 15.02.1999 CHN

Rejoignez-nous