Effectif 2018 de l'équipe China CT of Gansu Bank

Effectif 2018 de l'équipe China CT of Gansu Bank

CAI Xin 22.04.1999 CHN
DING Xinping 01.02.1993 CHN
LI Bo 28.12.1997 CHN
QI Junshan 09.10.1996 CHN
SONG Mingliang 02.05.1996 CHN
SUN Yupeng 03.08.1998 CHN
WANG Zhen 26.06.1989 CHN
YANG Fugui 01.03.1996 CHN

Rejoignez-nous